Относно: Цена на природния газ за ІІ-ро трим. на 2018 г.

В съответствие с изискванията на чл. 36a от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесе ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 02.11.2017 г. на "Булгаргаз" ЕАД беше връчено Запорно съобщение от ЧСИ за налагане на обезпечителна мярка, с което се налага запор върху вземанията на "Петрокелтик" ООД, произтичащи от сключ ... виж повече

Съобщение ДО КЛИЕНТИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

27.09.2017
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Предвид настъпилите промени в Правилата за търговия с природен газ, Правилата за балансиране на природен газ и въвеждане на входно-изходен модел от Комбинирания оператор, Ви информираме:
 
1. Газовата година за достъп и пренос 2017г.-2018г. започва в 07:00ч. на 01.10.2017г. Продължителността на газовия ден е от 07:00 ч. до 07:00 ч. на следващия ден.
2. Съгласно условията на Допълнително споразумение №1 към Договор за оставка на природен газ, мерната единица за номинации на количества, капацитетни продукти и отчетени количества от 01.10.2017 г. е мВтч (мегават час). В тази връзка, считано от 07:00 ч. на 30.09.2017г., всички подадени дневни номинации в кубични метри в модул „Доставки“ за периода след 01.10.2017 г. ще бъдат премахнати от модула и трябва да бъдат заявени отново от Ваша страна в коректната мерна единица мВтч. След тази дата, обемите природен газ, превърнати в кубични метри, имат информативен характер за доставчика на природен газ.
3. Комбинираният оператор е публикувал на своята интернет страница (https://www.bulgartransgaz.bg/bg/news/informaciya_otnosno_metodika_za_prevrashtane_na_izmerenite_kolichestva_priroden_gaz_v_energiini_edinici-336-c15.html) информация относно методика за превръщане на измерените количества природен газ от кубични метри в енергийни единици. Ежемесечната представителна калоричност, обявявана от „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще бъде своевременно актуализирана в модул Доставки за коректно преобразуване на заявените от Вас енергийни единици за всеки конкретен ден в кубични метри.
4. За да бъдат пренесени заявените от Вас количества природен газ от входен до изходен пункт за предаване-приемане на газ е необходимо да имате осигурен капацитет. В противен случай, операторът на преносната мрежа може да откаже пренос на природен газ. За избягване на подобни ситуации, моля да спазвате обявените срокове за заявяване на капацитени продукти в модул Доставки, меню Капацитет.
5. За Ваша информация, с условията на договорите, по които преносния оператор предлага услугите достъп и пренос, покупка и продажба на природен газ за балансиране и ползване на виртуална търговска точка можете да се запознаете тук: https://bulgartransgaz.bg/bg/news/odobreni_harmoniziran_dogovor_za_dostap_i_prenos_s_obshti_usloviya_kam_nego_dogovor_za_pokupka_i_proda-339-c15.html
 
В случай на възникнали въпроси от Ваша страна, можете да се обърнете към:
 
Марио Ташев – експерт отдел „Оперативно управление и методическо осигуряване на доставките“, е-mail: mario.tashev@bulgargaz.bg, тел.:02 935 89 69;
 
Денислав Каменов – експерт отдел „Контрол на доставките“, е-mail: denislav.kamenov@bulgargaz.bg, тел.:02 935 89 82;
 
Христина Стоянова – Главен експерт отдел „Контрол на доставките“, е-mail: hristina.stoianova@bulgargaz.bg, тел.:02 935 89 65;