Относно: Цена на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2019 г.

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едн ... виж повече

Български Енергиен Холдинг и дъщерните му дружества Булгаргаз и Булгартрансгаз получиха Решението на Европейската комисия по Дело АТ.39849, БЕХ Газ. Дружествата изразяват съжаление, че Комисията е решила да пристъпи к ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11.05.2018

Относно: Цена на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2018 г.

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

"Булгаргаз" ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2018 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 418.59 лв./хм3 или 39.38 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената за ІІ-ро трим. на 2018 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за ІІІ-то трим. на 2018 г. се изменя както следва:

  • увеличение с 56.77 лв./хм3 или 15.69%;
  • увеличение с 5.34 лв./MWh или 15.69%.

Прогнозното увеличение се дължи на очакваните по-високи доставни цени на природния газ от внос, както и по-високия курс на щатския долар спрямо лева.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 10.05.2018 г. и е неокончателна.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІІ-то трим. на 2018 г. ще бъде внесено в КЕВР на 08.06.2018 г.

11.05.2018 г.

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече