Относно: Прогнозна цена на природния газ за І-во тримесечие на 2019г.

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕА ... виж повече

Във връзка с публикуван тримесечен доклад на ЕК за европейските газови пазари за второто тримесечие на 2018г., съдържащ цени на природния газ, доставян от "Газпром Експорт" до граници на страни членки на ЕС, "Булгарга ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11.05.2018

Относно: Цена на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2018 г.

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

"Булгаргаз" ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2018 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 418.59 лв./хм3 или 39.38 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената за ІІ-ро трим. на 2018 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за ІІІ-то трим. на 2018 г. се изменя както следва:

  • увеличение с 56.77 лв./хм3 или 15.69%;
  • увеличение с 5.34 лв./MWh или 15.69%.

Прогнозното увеличение се дължи на очакваните по-високи доставни цени на природния газ от внос, както и по-високия курс на щатския долар спрямо лева.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 10.05.2018 г. и е неокончателна.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІІ-то трим. на 2018 г. ще бъде внесено в КЕВР на 08.06.2018 г.

11.05.2018 г.

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече