Относно: Цена на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2019 г.

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едн ... виж повече

Български Енергиен Холдинг и дъщерните му дружества Булгаргаз и Булгартрансгаз получиха Решението на Европейската комисия по Дело АТ.39849, БЕХ Газ. Дружествата изразяват съжаление, че Комисията е решила да пристъпи к ... виж повече

Съобщение до ползвателите на газопреносните мрежи на "Булгартрансгаз" ЕАД.

14.06.2018

Съобщение до ползвателите на газопреносните мрежи на "Булгартрансгаз" ЕАД
"Булгаргаз" ЕАД уведомява ползвателите газопреносните мрежи на "Булгартрансгаз" ЕАД, че предлага свободен годишен капацитетен продукт за месец юли 2018г. на следните изходни точки:
ГРС София 3 (EIC 58ZC055P01SOF3-G) - 851.2 MWh/ден
ГРС София 4 (EIC 58ZC056P01SOF4-3) - 1064  MWh/ден
В случай на проявен интерес от Ваша страна, моля, свържете се с:
Г-н Марин Филиповски – Ръководител отдел "Контрол на доставките"
Телефон: +359 29358966
Мобилен телефон: +359 877624935
E-mail:  Marin.Filipovski@bulgargaz.bg


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече