Относно: Цена на природния газ за І-во тримесечие на 2019г.

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на " ... виж повече

Относно: Прогнозна цена на природния газ за І-во тримесечие на 2019г.

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕА ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10.08.2018

ДО

КЛИЕНТИТЕ НА  „БУЛГАРГАЗ”ЕАД

Относно: Договори за доставка на природен газ през 2019г.

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с предложените Ви проекти на договори за доставка на природен газ през 2019г. и получените до 10 август 2018г. становища, коментари и предложения по тях, Ви информираме, че "Булгаргаз" ЕАД ще разгледа и обобщи всички предложения.

Тези от тях, които прецизират текста на предложените проекти на договор ще бъдат отразени. Предвид това най-късно до 15 август 2018г., на Вашето внимание ще бъдат предложени проектите на договори в редакция, съобразена с предложенията Ви, основно в раздел  VI "Дневно договорено количество. Балансиране".

"Булгаргаз" ЕАД  изразява благодарност за проявеното от Вас професионално отношение и коректност.

 

С уважение,

Ръководството на "Булгаргаз" ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече