Относно: Цена на природния газ за ІV-то тримесечие на 2018г.

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество ... виж повече

Уважаеми клиенти,

Ръководството на "Булгаргаз" ЕАД благодари на всички клиенти и браншови организации, които представиха своите становища и конструктивни предложения по проектите на Договор за доставка на пр ... виж повече

ДО КЛИЕНТИТЕ НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД

20.08.2018

Относно: Договори за доставка на природен газ през 2019г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

"Булгаргаз" ЕАД информира всички свои клиенти, че след обстоен преглед и анализ на получените писмени становища и предложения за изменения на Проекто-Договорите, както след проведените разговори, публикуваме коригирани варианти на Договорите за доставка на природен газ през 2019 година.

Обръщаме Ви внимание, че тези от Вас, които желаят "Булгаргаз" ЕАД да резервира от Ваше име оптималните капацитетни продукти за 2018/2019 газова година на изходни пунктове за предаване – приемане на газа (Договор за доставка на природен газ на изходни пунктове), следва да подпишат Договора ведно с приложенията към него до 30.08.2018г. За датите на подписване ще бъдете информирани допълнително.

С УВАЖЕНИЕ,

РЪКОВОДСТВОТО НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече