Относно: Прогнозна цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2019 г.

            В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Хо ... виж повече

"Булгаргаз" ЕАД успешно приключи първата процедура за доставка на природен газ на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена за второто тримесечие на 2019 г., предназначен за нагнетяване и съхранение в ПГХ ЧИРЕН.

... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

09.11.2018

Относно: Прогнозна цена на природния газ за І-во тримесечие на 2019г.

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.

"Булгаргаз" ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за І-во трим. на 2019г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба №2 от 19.03.2013г. за регулиране на цените на природния газ е 45.44 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за ІV-то трим. на 2018г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за І-во трим. на 2019г. е по-висока с 2.15 лв./MWh или с 4.98%.

Увеличението се дължи на по-високите доставни цени на природния газ от внос, както и на по-високия курс на щатския долар спрямо лева.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 08.11.2018г. и не е окончателна.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за І-во трим. на 2019г. ще бъде внесено в КЕВР на 11.12.2018г.

09.11.2018г.
"Булгаргаз" ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече