„Относно: Система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015

 Съгласно изискванията и условията за осъществяване на  дейността ни, „Булгаргаз“ ЕАД разработи, внедри и успешно премина процедурите за съответс ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Предложение за цена на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2019г.

     В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

08.02.2019

Относно: Цена на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2019 г.

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие следва да го оповести в средствата за масова информация.

"Булгаргаз" ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ІІ-ро трим. на 2019 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 44.58 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за І-во трим. на 2019 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за ІІ-ро трим. на 2019 г. намалява с 0.22 лв./MWh или 0.49%.

Прогнозното намаление на продажната цена се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ от внос през ІІ-ро трим. на 2019 г.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 07.02.2019 г. и е неокончателна.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІ-ро трим. на 2019 г. ще бъде внесено в КЕВР на 08.03.2019 г.

08.02.2019 г.
"Булгаргаз" ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече