Относно: Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за  м. август на 2020 г.

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Сп ... виж повече

Относно: Провеждане на търгове на 10.08.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумен ... виж повече

Програма за освобождаване на природен газ

02.03.2020

 

Относно: Провеждане на търгове на 09.03.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 10.02.2020 г.:

 

2020 г. MWh
Април 185 469
Май 185 469
Юни 185 469
Юли 185 469
Август 185 469
Септември 185 469
Октомври 185 469
Ноември 185 469
Декември 185 469
 

 

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 9.03.2020 г. е в размер на 45.12 лева/MWh, като, в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:

  • Цена на доставка в размер на 44.54 лева/MWh, формирана от:
 
  Лв/MWh

Утвърдена цена на вход за първо трим. 2020 г.

43.34
Условно-постоянни разходи  0.0725
Променливи разходи 0.00

Компонента "задължения към обществото"

0.14
Разходи до ВТТ 0.9855
 
  • Покачване на цената в размер на 0.58 лева/MWh, изчислено на база нормата на възвръщаемост, утвърдена от КЕВР, за първо тримесечие на 2020 г. (Решение № Ц-1 от 01.01.2020 г.)

В началната цена не е включен ДДС.

 

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всяко календарно тримесечие съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответното тримесечие се добавят покачването на цената в размер на 0.58 лева/MWh, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

 

Договорът за доставка се  сключва на български език, като проект на договора може да бъде свален оттук.

 

„Булгаргаз“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече