Относно: Предложение на “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. юли 2020 г.           

В съоветствие с изискванията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените н ... виж повече

Относно: Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за  м. юли на 2020 г.

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Спора ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

01.06.2020

Относно: Провеждане на търгове на 08.06.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 11.05.2020 г.:

 

2020 г.

MWh

Юли

278 097

Август

278 097

Септември

278 097

Октомври

278 097

Ноември

278 097

Декември

278 097

 

 

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 08.06.2020 г. е в размер на 20.98 лева/MWh, като, в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:

  • Цена на доставка в размер на 20.17 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец юни 2020 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ в размер на 0.5960 лв/MWh.
  • Покачване на цената в размер на 0.81 лева/MWh, изчислено на база нормата на възвръщаемост, утвърдена от КЕВР, за месец юни на 2020 г. (Решение № Ц-23 от 01.06.2020 г.)

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената в размер на 0.81 лева/MWh, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

 

Забележки:

 

  1. Началната цена на търга за месец юни 2020 г. съгласно Споразумението, е съобразена с променените ценови условия по Договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“, в резултат от които, цената за доставка се определя на месечна база.
  2. Компонентите по т. 12.1, 12.2. и 12.3 от Споразумението, включени в началната цена по т. 13.2., представляват чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в Решение № Ц-23 от 01.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цена на природен газ за месец юни 2020 г.

 

 

Договорът за доставка се  сключва на български език, като проект на договора може да бъде свален оттук.

 

„Булгаргаз“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече