„Булгаргаз“ ЕАД внесе актуализирано заявление за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за май 2021 г., с включени последно заявени количества от клиенти и отчетни стойности на ценообразуващите компоненти към 3 ... виж повече

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 29. ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11.09.2020

 

Относно: Предложение на “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. октомври 2020 г.

           

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, на 10.09.2020 г. депозира в КЕВР заявление за утвърждаване на цена на природния газ за м. октомври 2020 г. в размер на 24,84 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7).

Предложената за утвърждаване цена на природния газ е прогнозна и отчита влиянието на ценообразуващите компоненти към 09.09.2020 г.

Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния ще бъде внесено в КЕВР на 01.10.2020 г.

 

 “БУЛГАРГАЗ” ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече