Относно: Провеждане на търгове на 07.12.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумен ... виж повече

 

 

            Относно: Актуализирано предложение на “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. декември 2020 г.

           

 

            ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

02.11.2020

Относно: Провеждане на търгове на 09.11.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 09.11.2020 г.:

 

2020 г.

MWh

Декември

1 480 984

 

 

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 09.11.2020 г. е в размер на 29.73 лева/MWh, като, в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:

  • Цена на доставка в размер на 29.24 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец ноември 2020 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ в размер на 1.4642 лв/MWh.
  • Покачване на цената в размер на 0.49 лева/MWh, изчислено на база нормата на възвръщаемост, утвърдена от КЕВР, за месец ноември на 2020 г. (Решение № Ц-38 от 01.11.2020 г.)

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената в размер на 0.49 лева/MWh, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

 

Забележки:

  1. Началната цена на търга за месец ноември 2020 г. съгласно Споразумението, е съобразена с променените ценови условия по Договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“, в резултат от които, цената за доставка се определя на месечна база.
  2. Компонентите по т. 12.1, 12.2. и 12.3 от Споразумението, включени в началната цена по т. 13.2., представляват чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в Решение № Ц-38 от 01.11.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цена на природен газ за месец ноември 2020 г.

 

Договорът за доставка се  сключва на български език, като проект на договора може да бъде свален оттук.

„Булгаргаз“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече