В съответствие с изискванията на чл.36 а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м. март на 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № ... виж повече

 

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за февруари 2021 г. в размер на ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

01.12.2020

Относно: Провеждане на търгове на 07.12.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 30.11.2020 г.:

  • годишен продукт в размер на 1 775.135 GWh.
  • 12 месечни продукта в общ размер, възлизащ на 1 416.756 GWh , както следва:

 

2021 г.

MWh

Януари

118 063

Февруари

118 063

Март

118 063

Април

118 063

Май

118 063

Юни

118 063

Юли

118 063

Август

118 063

Септември

118 063

Октомври

118 063

Ноември

118 063

Декември

118 063

 

 

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 07.12.2020 г. е 28.79 лв/MWh, като същата включва:

  • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължения към обществото“;
  • Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ.

Началната цена на търговете по Програмата за освобождаване на природен газ е формирана в съответствие с изискванията на чл. 176 ал. 3 т. 2 от ЗЕ и т. 6.2. от Споразумението.

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всяко календарно тримесечие съгласно т.13 от Споразумението.  

Договорът се сключва на български език.   

Проект на договора може да бъде свален оттук

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече