В съответствие с чл. 176а, ал. 2 от Закона за енергетиката и т. 27 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на платформата за търговия „Газов хъб Балкан“ Е ... виж повече

Днес, 01.12.2021 г. “Булгаргаз“ ЕАД внесе в КЕВР актуализирано заявление за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за декември 2021 г., с включени последно заявени количества от клиенти и отчетни стойности на ц ... виж повече

Провеждане на годишен търг на 22.11.2021 г. за доставка през 2022 г. по Програмата за освобождаване на природен газ.

12.11.2021

В съответствие с чл. 176а, ал. 2 от Закона за енергетиката и т. 27 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на платформата за търговия „Газов хъб Балкан“ ЕАД и обществения доставчик (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД публикува проект на договор за покупко-продажба на природен газ, който ще се прилага за продажбите на природен газ на GRP платформата, предназначена за освобождаване на количества.

В изпълнение на т.11 от Споразумението, общественият доставчик и „Газов Хъб Балкан“ съгласуваха календар на търговете и максималните и минималните количества, които могат да бъдат закупени от един участник. Информацията е публикувана на страницата на „Газов Хъб Балкан“.

В изпълнение на т. 13.2 от Споразумението, „Булгаргаз“ ЕАД определя начална цена за търговете, които ще се проведат на 22.11.2021 г. от 94.61 лв/MWh, като същата се формира в съответствие с т.12 от Споразумението и включва:

  • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължения към обществото“;
  • Разходи до ВТТ.

Началната цена на търговете по Програмата за освобождаване на природен газ е формирана изцяло в съответствие с изискванията на чл. 176 ал. 3 т. 2 от ЗЕ и т. 6.2. от Споразумението.

Количествата, които ще се предложат на търга, ще бъдат непродадените количества от търга, който ще се проведе на 15.11.2021 г. и ще бъдат оповестени допълнително.

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т.13 от Споразумението.  

Разходите за капацитет до виртуална търговска точка са изчислени по тарифите на “Булгартрансгаз” ЕАД за м.ноември, като е приложено процентно съотношение, съответстващо на разходите за капацитетен продукт на двата входни пункта на газопреносната система, през които “Булгаргаз” ЕАД получава природен газ през м.ноември 2021 г. При актуализиране на цената съгласно т.13, ще бъдат актуализирани и разходите за капацитетен продукт.

 

„Булгаргаз“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече