По повод дискусиите в последно време в публичното пространство относно начина на образуване цената на природния газ, „Булгаргаз“ ЕАД предоставя следната информация:

Към настоящия момент, „Булгаргаз“ ЕАД изпъ ... виж повече

Относно споразуменията за получаване на азерски газ на временен алтернативен газопровод в Гърция, които се обсъждат в публичното пространство, „Булгаргаз“ ЕАД счита за необходимо да информира обществеността, както сл ... виж повече

Прессъобщение относно продажна цена на газа за декември 2021

01.12.2021

Днес, 01.12.2021 г. Булгаргаз“ ЕАД внесе в КЕВР актуализирано заявление за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за декември 2021 г., с включени последно заявени количества от клиенти и отчетни стойности на ценообразуващите компоненти към 30.11.2021 г.

Предложената за утвърждаване цена е 102.33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 52.32 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ.

За сравнение, усреднените цени на европейските газови пазари за доставки през декември 2021 г. надвишават 83 EUR/MWh.

„Булгаргаз“ ЕА полага всички усилия да предлага по-ниска цена на природния газ в сравнение с цените на европейските газови пазари.

„Булгаргаз“ ЕАД информира, че е обезпечило количествата природен газ за клиентите си, които своевременно са сключили договори и са предоставили обвързващи заявки за доставка.

Обръщаме внимание, че за декември 2021 г., в условия на недостиг на природен газ в Европа „Булгаргаз“ ЕАД успя да осигури количества газ за лицензианти по чл. 178б от Закона за енергетиката, които не сключиха предложените им договори от „Булгаргаз“ ЕАД и дни преди началото на декември поискаха доставка на природен газ.

Получените искания за доставка на природен газ са направени извън сроковете за планиране и заявяване на доставка и за осигуряване на капацитет, поради което осигуряването на количества зависи от обективните възможности на пазара, и е изключение от нормалните бизнес практики на пазара.

„Булгаргаз“ ЕАД за пореден път призовава своите клиенти и лицензиантите по чл.178б от ЗЕ да планират и заявяват своевременно доставките на природен газ, с които да обезпечат търговската си и лицензионна дейност.

Ненавременното планиране и заявяване на доставка към „Булгаргаз“ ЕАД на практика води до оскъпяване на природния газ за всички клиенти (разходите за покупка на природния газ и за преноса се разпределят върху всички клиенти при формиране на цената на „Булгаргаз“ ЕАД съгласно Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ). „Булгаргаз“ ЕАД полага добросъвестно усилия да осигури конкурентни условия за всички свои клиенти.

 

01.12.2021 г.

“БУЛГАРГАЗ” ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече