Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 90% от ... виж повече

 

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. май 2022 г. в размер на  161.98 лв/ ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13.05.2022

 

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. май 2022 г. в размер на  161.98 лв/MWh, като същата включва:

 

  • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължения към обществото“;
  • Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ от 0.8880 лв/MWh

 

*В цената не е включен ДДС.

 

Забележка:

  1. Актуализираната цена е съгласно Споразумението за м. май 2022 г., отчитайки, че КЕВР определя ежемесечно цена. В тази връзка „Булгаргаз“ ЕАД предложи изменение на Споразумението с цел уеднаквяване на периода на актуализация на цената по Програмата за освобождаване на природен газ с периода на ценообразуване.
  2. Компонентите по т. 12.1, 12.2. и 12.3 от Споразумението, включени в актуализираната цена по т. 13.2., представляват чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в Решение Ц-14 на КЕВР от 13.05.2022 г. за утвърждаване на цена на природен газ за м. май 2022 г.
  3. Разходите за капацитет до виртуална търговска точка са изчислени по тарифите на “Булгартрансгаз” ЕАД за месеца, като те съответстват на разходите за капацитетни продукти на вход на газопреносната система, през който „Булгаргаз“ ЕАД получава природен газ за месеца.

 

 БУЛГАРГАЗ“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече