„Булгаргаз“ ЕАД прогнозира цената на природния газ за месец април да е около 98 лв./MWh, или с приблизително 5% по-ниска от първоначално внесеното от дружеството предложение на 13 март за 103,8 лв/MWh. Окончателното п ... виж повече

Ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД изпрати отговор на писмо, получено от БТПП, относно цените на природния газ. Публикуваме пълния текст на писмото, насочено към работодателската организация.

Отговор на "Булга ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13.05.2022

 

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. май 2022 г. в размер на  161.98 лв/MWh, като същата включва:

 

  • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължения към обществото“;
  • Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ от 0.8880 лв/MWh

 

*В цената не е включен ДДС.

 

Забележка:

  1. Актуализираната цена е съгласно Споразумението за м. май 2022 г., отчитайки, че КЕВР определя ежемесечно цена. В тази връзка „Булгаргаз“ ЕАД предложи изменение на Споразумението с цел уеднаквяване на периода на актуализация на цената по Програмата за освобождаване на природен газ с периода на ценообразуване.
  2. Компонентите по т. 12.1, 12.2. и 12.3 от Споразумението, включени в актуализираната цена по т. 13.2., представляват чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в Решение Ц-14 на КЕВР от 13.05.2022 г. за утвърждаване на цена на природен газ за м. май 2022 г.
  3. Разходите за капацитет до виртуална търговска точка са изчислени по тарифите на “Булгартрансгаз” ЕАД за месеца, като те съответстват на разходите за капацитетни продукти на вход на газопреносната система, през който „Булгаргаз“ ЕАД получава природен газ за месеца.

 

 БУЛГАРГАЗ“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече