Днес, 10.11.2022 г. “Булгаргаз” ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за м. декември. Цената, в размер на 145,87 лв./MWh или 74,5 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз и ... виж повече

Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 98% от ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

01.10.2022

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. октомври 2022 г. в размер на  233,45 лева/MWh, като същата включва:

  • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа в размер на 231,40 лева/MWh;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Утвърдената от КЕВР компонента „задължения към обществото“ в размер на 0,35 лева/MWh;
  • Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ в размер на 1,3833 лева/MWh.

*В цената не е включен ДДС.

Забележка:

  1. Актуализираната цена съгласно Споразумението е за м.октомври 2022 г., като същата е съобразена с ценовите условия по договорите за доставка на природен газ на „Булгаргаз“ ЕАД, в резултат от които цената за доставка се определя на месечна база.
  2. Компонентата по т. 12.2. от Споразумението, включена в актуализираната цена по т. 13.2., представлява чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в Решение № Ц-24 от 01.10.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на цена на природен газ за м. октомври 2022 г.
  3. Разходите за капацитет до виртуална търговска точка са изчислени по тарифите на “Булгартрансгаз” ЕАД за месеца, като е приложено процентно съотношение, съответстващо на разходите за капацитетен продукт на входните пунктове на газопреносната система, през които “Булгаргаз” ЕАД получава природен газ през месеца.

 

 „Булгаргаз“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече