87,50 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. декември 2023 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство ... виж повече

За месец Декември 2023 г. тарифите за капацитетните продукти на вход на българската газопреносна система са, както следва:

  • Годишен капацитетен продукт на ИТ Кулата Сидирокастро: 0.9048 лева/MWh.
  • ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26.10.2023

„Булгаргаз“ ЕАД  очаква регулираната цена за м. ноември да е с близо 15% по-ниска от нивата, на които се търгуват количества за доставка на холандската борса през същия месец. Борсовите индекси за доставка на природен газ през м. ноември са на нива над 100 лв. Това стана ясно по време на открито заседание на КЕВР за обсъждане на подаденото на 11.10.23 г. от Булгаргаз заявление за утвърждаване на цена за м. ноември. Изчислената от „Булгаргаз“ ЕАД към днешна дата цена е по-висока от посочената на 11.10.2023 г., което се дължи на повишението на ценообразуващия индекс TTF „месец напред“ за периода от подаване на заявлението до днес и на обстоятелството, че доставеният втечнен природен газ, договорен от Булгаргаз със значителна отстъпка, е в по-малки количества от предварително заложените за м. ноември. По тази причина ще бъдат включени количества от предходни доставки на природен газ, за да се изпълнят заявките на клиентите на Булгаргаз.

Както беше посочено по време на заседанието няма как да не се отчете сезонният фактор, свързан с повишаване потреблението на природен газ и международните събития, на които пазарът реагира. На този фон очакваната цена на обществения доставчик за м. ноември е конкурентна и остава по-ниска от тази на международните борси.

Окончателното предложение за цената за следващия месец „Булгаргаз“ ЕАД ще внесе в КЕВР на 1-ви ноември.

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече