Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провежд ... виж повече

Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провеждан ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

“Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране № Ц-66/20.12.2012 г. пределните цени, които дружеството ще прилага при продажба на природен газ, считано от 01 януари 201 ... виж повече

ВАЖНО ЗА КЛИЕНТИТЕ

Писмо на "БУЛГАРГАЗ" ЕАД във връзка с Договор за доставка на природен газ за 2013г.

... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, на всеки три месеца изготвя и внася в ДКЕВР предложение за утвърждаване на продажна цена на природния газ.

Отчитайки факторите, фо ... виж повече

Договор за доставка на природен газ

Договор за доставка на природен газ

Договор за доставка на природен газ, одобрен с Решение на Съвета на директорите на “Булгаргаз” ЕАД, който ще се прилага при доставката на природен газ от 01.01.2013 г.

Договор за доставка на природен газ

Приложение № 1
Пр ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

„Булгаргаз” ЕАД съобщава, че на 05.12.2012 г. – 11,00 ч. в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – ул. „Триадица” № 8- Залата на VІІІ–ми етаж ще се проведе Пресконференция за представители на медиите, на която ще бъде представена информация за условията, при които „Булга ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече