Днес, 10.11.2022 г. “Булгаргаз” ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за м. декември. Цената, в размер на 145,87 лв./MWh или 74,5 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз и ... виж повече

Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 98% от ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 10.11.2022 г. “Булгаргаз” ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за м. декември. Цената, в размер на 145,87 лв./MWh или 74,5 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), e  образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за ... виж повече

Търг по програмата за освобождаване м.ноември

Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 98% от количествата, предвидени в чл. 176а от Закона за енергетиката за освобождаване п ... виж повече

Актуализация на цена по Програмата за освобождаване за м. ноември 2022 г.

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. ноември 2022 г. в размер на  123,83 лева/MWh, като същата включва:

  • Утвърдената от КЕВР цена на вход на национ ... виж повече

Прессъобщение относно цената на природния газ за м. ноември 2022 г.

„Булгаргаз“ ЕАД уведомява клиентите си, че окончателно предложената цена, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за призводство и пренос на топлинна енергия за м. ноември 2022 г., е в размер на 123,47 лева/MWh или 63. ... виж повече

„Търг на платформата на "Газов хъб Балкан" ЕАД за закупуване на количества природен газ за периода от 07:00 часа на 01.12.2022 г. до 07:00 часа на 01.01.2023 г”

Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провеждането на търг за покупка на количества на платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече