Днес, 10.11.2022 г. “Булгаргаз” ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за м. декември. Цената, в размер на 145,87 лв./MWh или 74,5 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без цени за достъп, пренос, акциз и ... виж повече

Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 98% от ... виж повече

Търг на платформата на "Газов хъб Балкан" ЕАД за закупуване на количества природен газ за м.септември – промяна в условията за провеждане на търга.

10.08.2022

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с публикуваната на 05.08.2022 г. обява за провеждане на търг на платформата на „Газов хъб Балкан“ ЕАД за закупуване на количества природен газ за м. септември, Ви уведомяваме за промяна в условията за провеждане на търга, както следва:

6.2. Необходимите количества могат да бъдат предложени от търговци на природен газ, регистрирани на организирания борсов пазар, които притежават действаща лицензия за дейността „търговия с природен газ“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране. В търга не могат да бъдат предлагани количества газ, закупени от търговци и крайни клиенти по Програмата за освобождаване на количества за доставка през месец септември.

8. Търгът ще се проведе на 12.08.2022 г.

11. Периодът за наддаване в търга е от 9:00 ч. до 12:00 ч. на 12.08.2022 г. (София).

15. В търга за покупко-продажба на природен газ могат да участват всички търговци на природен газ. С подаването на оферта участникът декларира, че тя отговаря на условията по т. 6.2.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече