В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за септември 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № ... виж повече

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

„Булгаргаз” ЕАД     О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материални активи, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД, както сл ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за септември 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 55,62 лв./MWh (без ... виж повече

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материален актив, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

„Булгаргаз” ЕАД     О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материални активи, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД, както следва:

1. Товарен автомобил Дачия, модел Сандеро, с рег. № СА 8756 РВ, ... виж повече

Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за м.Юли 2021 г

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м.юли 2021 г. в размер на  50.67 лв/MWh, като същата включва:

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

„Булгаргаз“ ЕАД внесе актуализирано заявление за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за юли 2021 г., с включени последно заявени количества от клиенти и отчетни стойности на ценообразуващите компоненти към 30.06.2021 г.

Предложената за утвърждаване цена е 49.94 лв./MWh (без це ... виж повече

Провеждане на търгове на 12.07.2021 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 14.06.2021 г.:

  • 3 месечни продукта, както следва:
... виж повече

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече