Относно: Провеждане на търгове на 07.12.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумен ... виж повече

 

 

            Относно: Актуализирано предложение на “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. декември 2020 г.

           

 

            ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за  м. декември на 2020 г.

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. декември 2020 ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

            Относно: Актуализирано предложение на “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. декември 2020 г.

           

 

            Днес, 01.12.2020 г., „Булгаргаз“ ЕАД внесе в КЕВР актуализирано заявление за ут ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Провеждане на търгове на 07.12.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търг ... виж повече

Договор за доставка по Програма за освобождаване на газ за 2021 г.

Д О Г О В О Р  №……

за покупко-продажба на природен газ по програма за освобождаване на количества

 

Днес ………………….. г. в гр. София между:

 

1. “БУЛГАРГАЗ” ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. “Петър Парчевич” № 47, Републик ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Програма за освобождаване на природен газ

В съответствие с чл. 176а, ал. 2 от Закона за енергетиката и т. 27 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на платформата за търговия „Газов хъб Балкан“ ЕАД и обществения до ... виж повече


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече