Относно: Прогнозна цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2019 г.

            В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Хо ... виж повече

"Булгаргаз" ЕАД успешно приключи първата процедура за доставка на природен газ на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена за второто тримесечие на 2019 г., предназначен за нагнетяване и съхранение в ПГХ ЧИРЕН.

... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

08.03.2019

Относно: Цена на природния газ за ІІ-ро тримесечие на 2019 г.

В съответствие с изискванията и условията на Наредба №2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за второ тримесечие на 2019 г., в размер 45.17 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за първо тримесечие на 2019 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. е по-висока с 0.82% или 0.37 лв./MWh.

Разликата между предложеното повишение на цената за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. и обявената на 08.02.2019 г. прогноза за минимално намаление, се дължи на влиянието на основните ценообразуващи фактори - повишението както на курса на щатския долар към лева през м. февруари спрямо м. януари 2019 г., така и на цените на алтернативните на природния газ горива - мазут и газьол за същия период.

08.03.2019 г.
"Булгаргаз" ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече