Уважаеми дами и господа,

„Булгаргаз“ ЕАД организира провеждането на търг за продажба на количества на платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за периода 07.00 ч на 04.06.2024 г. до 07.00 ч на 11.06.2024 г..

виж повече
54,76 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. май 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и прено ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31.12.2019

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 На 30.12.2019 г., между “Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром експорт“ се сключи допълнително споразумение към Договора за доставка на природен газ от 15.11.2012 г.

С подписването на допълнението се променя пункта на доставка - от “Исакча” и „Негру-Вода“ на “Странджа 2/ Малкочлар” (пункт за предаване – приемане на газа „Странджа 2“), считано от 01.01.2020 г.

Постигнатите договорености са в интерес на “Булгаргаз” ЕАД и на потребителите на природен газ в страната.

Финансовите ползи от смяната на пункта на доставка се оценяват в приблизителен размер на 81 млн. лева.

Постигнатият резултат е вследствие на продължителна и задълбочена експертна работа в компанията. Бяха проведени поредица от преговори и бяха изготвени обстойни финансови и правни анализи.

Тази икономия се дължи на отпадането на разходите за достъп и пренос през територията на Р. Румъния в приблизителен размер на 76 млн. лева, като същите няма да бъдат заплащани от „Булгаргаз“ ЕАД и от българския потребител на природен газ.

В допълнение на това, „Булгаргаз“ ЕАД ще реализира положителен финансов резултат в приблизителен размер на 4.6 млн. лева от заплащане на по-ниските тарифи, обявени от „Булгартрансгаз“ ЕАД на вход „Странджа 2“, в сравнение с тези, които дружеството би заплатило на вход “Негру Вода/Кардам”.

Част от икономията е отразена в предложеното намаление на цената на природния газ за І-вото тримесечие на 2020 г.

„Булгаргаз“ ЕАД продължава преговорите с ООО „Газпром експорт“ за намаление на доставната цена на природния газ за страната, като българската страна настоява доставната цена за българския потребител да отразява развитието на цените на ликвидните континентални газови хъбове и действащите гранични цени за Германия/Франция/Италия.

Интересът на двете страни предполага преговорите да бъдат финализирани в най-кратък срок в началото на 2020 г.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече