Относно: Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за  м. август на 2020 г.

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Сп ... виж повече

Относно: Провеждане на търгове на 10.08.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумен ... виж повече

Програма за освобождаване на природен газ

03.02.2020

           

Относно: Провеждане на търгове на 10.02.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 13.01.2020 г.:

 

2020 г.

MWh

Март

166 926

Април

166 926

Май

166 926

Юни

166 926

Юли

166 926

Август

166 926

Септември

166 926

Октомври

166 926

Ноември

166 926

Декември

166 926

 

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 10.02.2020 г. е в размер на 45.12 лева/MWh, като, в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:

  • Цена на доставка в размер на 44.54 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължения към обществото“;
  • Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ;

 

  • Покачване на цената в размер на 0.58 лева/MWh, изчислено на база нормата на възвръщаемост, утвърдена от КЕВР, за първо тримесечие на 2020 г. (Решение № Ц-1 от 01.01.2020 г.)

 

В началната цена не е включен ДДС.

 

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всяко календарно тримесечие съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответното тримесечие се добавят покачването на цената в размер на 0.58 лева/MWh, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

 

Договорът за доставка се  сключва на български език, като проект на договора може да бъде свален оттук.

 

„Булгаргаз“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече