Относно: Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за  м. януари, февруари и март на 2020 г.

Съгласно § 2 (2) от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗД ЗЕ, ДВ, бр. 38 от ... виж повече

Относно: Възстановяване на суми на клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД по Договори за доставка на природен газ за периода 05.08.2019 г. – 31.03.2020 г.

           

 

Уважаеми дами и господа,

... виж повече

Относно: Провеждане на търгове на 11.05.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

05.05.2020

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 13.04.2020 г.:

 

2020 г.

MWh

Юни

238 412

Юли

238 412

Август

238 412

Септември

238 412

Октомври

238 412

Ноември

238 412

Декември

238 412

 

 

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 11.05.2020 г. е в размер на 23.00 лева/MWh, като, в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:

  • Цена на доставка в размер на 22.27 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец май 2020 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ в размер на 0.5960 лв/MWh.
  • Покачване на цената в размер на 0.73 лева/MWh, изчислено на база нормата на възвръщаемост, утвърдена от КЕВР, за месец май на 2020 г. (Решение № Ц-13 от 01.05.2020 г.)

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената в размер на 0.73 лева/MWh, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

 

Забележки:

 

  1. Началната цена на търга за месец май 2020 г. съгласно Споразумението, е съобразена с променените ценови условия по Договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“, в резултат от които, цената за доставка се определя на месечна база.
  2. Компонентите по т. 12.1, 12.2. и 12.3 от Споразумението, включени в началната цена по т. 13.2., представляват чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в Решение № Ц-13 от 01.05.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цена на природен газ за месец май 2020 г.

 

 

Договорът за доставка се  сключва на български език, като проект на договора може да бъде свален оттук.

 

„Булгаргаз“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече