Относно: Прогнозна цена на природния газ за м. декември на 2020 г.

 

            В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български ... виж повече

Относно: Провеждане на търгове на 12.10.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумен ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30.11.-0001
Относно: Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за  м. юни на 2020 г. 
В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. юни 2020 г. в размер на 20.17 лв/MWh, като същата включва:
 
 Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
 Условно-постоянни разходи;
 Променливи разходи;
 Компонента „задължения към обществото“;
 Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ в размер на 0.5960 лв/MWh.
 
*В цената не е включен ДДС. 
 
Забележка: 
1. Актуализираната цена съгласно Споразумението е за м. юни 2020 г., като същата е съобразена с променените ценови условия по Договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“, в резултат от които цената за доставка, се определя на месечна база. В тази връзка, „Булгаргаз“ ЕАД предложи изменение на Споразумението, с цел уеднаквяване на периода на актуализация на цената по Програмата за освобождаване на природен газ, с периода на ценообразуване по Договора. 
2. Компонентите по т. 12.1, 12.2. и 12.3 от Споразумението, включени в актуализираната цена по т. 13.2., представляват чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в Решение № Ц-23 от 01.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цена на природен газ за м. юни 2020 г.
 
 „Булгаргаз“ ЕАД

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече