В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30.11.-0001
Относно: Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за  м. юни на 2020 г. 
В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. юни 2020 г. в размер на 20.17 лв/MWh, като същата включва:
 
 Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
 Условно-постоянни разходи;
 Променливи разходи;
 Компонента „задължения към обществото“;
 Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ в размер на 0.5960 лв/MWh.
 
*В цената не е включен ДДС. 
 
Забележка: 
1. Актуализираната цена съгласно Споразумението е за м. юни 2020 г., като същата е съобразена с променените ценови условия по Договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“, в резултат от които цената за доставка, се определя на месечна база. В тази връзка, „Булгаргаз“ ЕАД предложи изменение на Споразумението, с цел уеднаквяване на периода на актуализация на цената по Програмата за освобождаване на природен газ, с периода на ценообразуване по Договора. 
2. Компонентите по т. 12.1, 12.2. и 12.3 от Споразумението, включени в актуализираната цена по т. 13.2., представляват чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в Решение № Ц-23 от 01.06.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цена на природен газ за м. юни 2020 г.
 
 „Булгаргаз“ ЕАД

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече