Относно: Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за  м. септември на 2020 г.

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на п ... виж повече

Относно: Провеждане на търгове на 21.09.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумен ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

04.06.2020

Относно: Актуализация на цената по Програма за освобождаване на природен газ за  м. януари, февруари и март на 2020 г.

Съгласно § 2 (2) от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗД ЗЕ, ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.), в 30-дневен срок от влизането в сила на Закона, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) приема решения за утвърждаване на цените на природния газ, по които Общественият доставчик продава природен газ, въз основа на подадените заявления, за всеки период, както следва: 1 януари 2020 г. - 31 януари 2020 г.; 1 февруари 2020  г. - 29 февруари 2020  г. и 1 март 2020  г. - 31 март 2020  г.

В изпълнение на законовите разпоредби, КЕВР с решение № Ц-20, № Ц-21 и № Ц-22 от 20.05.2020 г., утвърди нова цена, по която Общественият доставчик продава природен газ за периода 1 януари 2020 г. – 31 март 2020 г.

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. януари 2020 г. в размер на 38.32 лв/MWh, като същата включва:

 

 • Утвърдената от КЕВР цена на вход на ационалната газопреносна мрежа;
 • Условно-постоянни разходи;
 • Променливи разходи;
 • Компонента „задължения към обществото“;
 • Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ в размер на 0.9855 лв/MWh.

 

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. февруари 2020 г. в размер на 34.29 лв/MWh, като същата включва:

 

 • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
 • Условно-постоянни разходи;
 • Променливи разходи;
 • Компонента „задължения към обществото“;
 • Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ в размер на 0.9855 лв/MWh.

 

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. март 2020 г. в размер на 30.57 лв/MWh, като същата включва:

 

 • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
 • Условно-постоянни разходи;
 • Променливи разходи;
 • Компонента „задължения към обществото“;
 • Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ в размер на 0.9855 лв/MWh.

 

*В цената не е включен ДДС.

 

Забележка:

 1. Актуализираните цени за м. януари, февруари и март 2020 г. са съобразени с променените ценови условия по Договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“, в резултат от които цената за доставка, се определя на месечна база.
 2. Компонентите по т. 12.1, 12.2. и 12.3 от Споразумението, включени в актуализираната цена по т. 13.2., представляват чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в цитираните по-горе решения на КЕВР за утвърждаване на цена на природен газ за м. януари, февруари и март 2020 г.

 

 „Булгаргаз“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече