В съответствие с изискванията на чл.36 а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м. март на 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № ... виж повече

 

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за февруари 2021 г. в размер на ... виж повече

Провеждане на търгове на 21.09.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

16.09.2020

Относно: Провеждане на търгове на 21.09.2020 г. по Програма за освобождаване на природен газ

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 10.08.2020 г.:

 

2020 г.

MWh

Октомври

493 661

Ноември

493 661

Декември

493 661

 

 

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 21.09.2020 г. е в размер на 23.11 лева/MWh, като, в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:

  • Цена на доставка в размер на 22.30 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец септември 2020 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ в размер на 0.5960 лв/MWh.
  • Покачване на цената в размер на 0.81 лева/MWh, изчислено на база нормата на възвръщаемост, утвърдена от КЕВР, за месец септември на 2020 г. (Решение № Ц-36 от 16.09.2020 г.)

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената в размер на 0.81 лева/MWh, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

 

Забележки:

 

  1. Началната цена на търга за месец септември 2020 г. съгласно Споразумението, е съобразена с променените ценови условия по Договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“, в резултат от които, цената за доставка се определя на месечна база.
  2. Компонентите по т. 12.1, 12.2. и 12.3 от Споразумението, включени в началната цена по т. 13.2., представляват чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в Решение № Ц-36 от 16.09.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на цена на природен газ за месец септември 2020 г.

 

 

Договорът за доставка се  сключва на български език, като проект на договора може да бъде свален оттук.

 

„Булгаргаз“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече