В съответствие с изискванията на чл.36 а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м. март на 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № ... виж повече

 

В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за февруари 2021 г. в размер на ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20.11.2020

Относно: Програма за освобождаване на природен газ

В съответствие с чл. 176а, ал. 2 от Закона за енергетиката и т. 27 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на платформата за търговия „Газов хъб Балкан“ ЕАД и обществения доставчик (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД публикува проект на договор за покупко-продажба на природен газ, който ще се прилага за продажбите на природен газ на GRP платформата, предназначена за освобождаване на количества.

В изпълнение на т.11 от Споразумението, общественият доставчик и „Газов Хъб Балкан“ съгласуваха календар на търговете и максималните и минималните количества, които могат да бъдат закупени от един участник. Информацията е публикувана на страницата на „Газов Хъб Балкан“. В съответствие с този съгласуван между страните календар, „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните количества на търговете, които ще се проведат на 30.11.2020 г.:

  • Годишен продукт в размер на 2 140 GWh.
  • 12 месечни продукта, в общ размер, възлизащ на 2 140 GWh , както следва:

2021

MWh

януари

178 375

февруари

178 375

март

178 375

април

178 375

май

178 375

юни

178 375

юли

178 375

август

178 375

септември

178 375

октомври

178 375

ноември

178 375

декември

178 375

 

В изпълнение на т. 13.2 от Споразумението, „Булгаргаз“ ЕАД определя общо количество за търговете за освобождаване на природен газ за доставка през 2021 г., в размер на 4 281 GWh при начална цена за търговете, които ще се проведат на 30.11.2020 г.  от 29.25 лв/MWh, като същата се формира в съответствие с т.12 от Споразумението и включва:

  • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължения към обществото“;
  • Разходи до ВТТ.

Началната цена на търговете по Програмата за освобождаване на природен газ е формирана изцяло в съответствие с изискванията на чл. 176 ал. 3 т. 2 от ЗЕ и т. 6.2. от Споразумението.

 

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т.13 от Споразумението.  

 

„Булгаргаз“ ЕАД

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече