В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за септември 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № ... виж повече

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

„Булгаргаз” ЕАД     О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материални активи, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД, както сл ... виж повече

Провеждане на търгове на 11.01.2021 г. по Програма за освобождаване на природен газ

05.01.2021

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 21.12.2020 г.:

  • 12 месечни продукта, както следва:

 

2021 г.

MWh

Февруари

295 680

Март

157 010

Април

157 010

Май

157 010

Юни

157 010

Юли

157 010

Август

157 010

Септември

157 010

Октомври

157 010

Ноември

157 010

Декември

157 004

 

 

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 11.01.2021 г. е в размер на 29.73 лв, като в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:

  • Цена на доставка в размер на 29.11 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец януари 2021 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ
  • Покачване на цената в размер на 0.62 лева/MWh

 

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

Договорът се  сключва на български език.   

Проект на договора може да бъде свален оттук


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече