В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 08. ... виж повече

Днес, 01.03.2021 г., „Булгаргаз“ ЕАД внесе актуализирано заявление за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за м. март 2021 г., с включени последно заявени количества от клиенти и исканите от КЕВР отчетни стой ... виж повече

Провеждане на търгове на 08.02.2021 г. по Програма за освобождаване на природен газ

02.02.2021

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 11.01.2021 г.:

  • 10 месечни продукта, както следва:

 

2021 г.

MWh

Март

316 500

Април

220 436

Май

220 436

Юни

220 436

Юли

220 436

Август

220 436

Септември

220 436

Октомври

220 436

Ноември

220 436

Декември

220 438

 

 

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 08.02.2021 г. е в размер на 32.89 лв, като в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:

  • Цена на доставка в размер на 32.27 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец февруари 2021 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ
  • Покачване на цената в размер на 0.62 лева/MWh

 

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

Договорът се  сключва на български език.   

Проект на договора може да бъде свален оттук

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече