„Булгаргаз“ ЕАД внесе актуализирано заявление за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за април 2021 г., с включени последно заявени количества от клиенти и исканите от КЕВР отчетни стойности на ценообразуващ ... виж повече

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за юни 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19 ... виж повече

Провеждане на търгове на 08.03.2021 г. по Програма за освобождаване на природен газ

02.03.2021

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 08.02.2021 г.:

  • 9 месечни продукта, както следва:

 2021 г.

MWh

Април

231 595

Май

231 595

Юни

231 595

Юли

231 595

Август

231 595

Септември

231 595

Октомври

231 595

Ноември

231 595

Декември

231 596

 

 

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 08.03.2021 г. е в размер на 30.73 лв, като в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:

  • Цена на доставка в размер на 30.11 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец март 2021 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ
  • Покачване на цената в размер на 0.62 лева/MWh

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

Договорът се  сключва на български език.   

Проект на договора може да бъде свален оттук

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече