„Булгаргаз“ ЕАД внесе актуализирано заявление за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за май 2021 г., с включени последно заявени количества от клиенти и отчетни стойности на ценообразуващите компоненти към 3 ... виж повече

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 29. ... виж повече

Провеждане на търгове на 29.04.2021 г. по Програма за освобождаване на природен газ

21.04.2021

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 08.03.2021 г.:

 • 9 месечни продукта, както следва:

 2021 г.

MWh

Май

254 144

Юни

254 144

Юли

254 144

Август

254 144

Септември

254 144

Октомври

254144

Ноември

254144

Декември

254 148

 

 

 1. Началната цена за търговете, които ще се проведат на 29.04.2021 г. е в размер на 35.02 лв за месеците от юни до декември 2021, като в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:
 • Цена на доставка в размер на 34.40 лева/MWh, формирана от:
 • Утвърдена цена на вход за месец април 2021 г.;
 • Условно-постоянни разходи;
 • Променливи разходи;
 • Компонента „задължение към обществото“;
 • Разходи до ВТТ
 • Покачване на цената в размер на 0.62 лева/MWh

 

 1. Началната цена за търговете, които ще се проведат на 29.04.2021 г. е в размер на 35.69 лв за месец май 2021, като в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:
 • Цена на доставка в размер на 34.40 лева/MWh, формирана от:
 • Утвърдена цена на вход за месец април 2021 г.;
 • Условно-постоянни разходи;
 • Променливи разходи;
 • Компонента „задължение към обществото“;
 • Разходи до ВТТ
 • Покачване на цената в размер на 1.29 лева/MWh

 

 

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

Договорът се  сключва на български език.   

Проект на договора може да бъде свален оттук

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече