В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за септември 2021 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № ... виж повече

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

„Булгаргаз” ЕАД     О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материални активи, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД, както сл ... виж повече

Провеждане на търгове на 10.05.2021 г. по Програма за освобождаване на природен газ

01.05.2021

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 29.04.2021 г.:

  • 6 месечни продукта, както следва:

 2021 г.

MWh

Юли

372 000

Август

310 000

Септември

270 000

Октомври

115 723

Ноември

111 990

Декември

115 723

 

 

  1. Началната цена за търговете, които ще се проведат на 10.05.2021 г. е в размер на 39.20 лв за месеците от юли до декември 2021, като в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:
  • Цена на доставка в размер на 38.58 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец май 2021 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ
  • Покачване на цената в размер на 0.62 лева/

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

Договорът се  сключва на български език.   

Проект на договора може да бъде свален оттук


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече