В съответствие с чл. 176а, ал. 2 от Закона за енергетиката и т. 27 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на платформата за търговия „Газов хъб Балкан“ Е ... виж повече

Днес, 01.12.2021 г. “Булгаргаз“ ЕАД внесе в КЕВР актуализирано заявление за утвърждаване от КЕВР на цена на природния газ за декември 2021 г., с включени последно заявени количества от клиенти и отчетни стойности на ц ... виж повече

Провеждане на годишен търг на 15.11.2021 г. за доставка през 2022 г. по Програмата за освобождаване на природен газ.

05.11.2021

В съответствие с чл. 176а, ал. 2 от Закона за енергетиката и т. 27 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на платформата за търговия „Газов хъб Балкан“ ЕАД и обществения доставчик (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД публикува проект на договор за покупко-продажба на природен газ, който ще се прилага за продажбите на природен газ на GRP платформата, предназначена за освобождаване на количества.

В изпълнение на т.11 от Споразумението, общественият доставчик и „Газов Хъб Балкан“ съгласуваха календар на търговете и максималните и минималните количества, които могат да бъдат закупени от един участник. Информацията е публикувана на страницата на „Газов Хъб Балкан“. В съответствие с този съгласуван между страните календар, „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните количества на търговете, които ще се проведат на 15.11.2021 г.:

  • Годишен продукт в размер на 3 171 GWh.
  • 12 месечни продукта, в общ размер, възлизащ на 3 171 GWh , както следва:

2022

MWh

януари

31 000

февруари

31 000

март

31 000

април

200 000

май

359 750

юни

359 750

юли

359 750

август

359 750

септември

359 750

октомври

359 750

ноември

359 750

декември

359 750

 

В изпълнение на т. 13.2 от Споразумението, „Булгаргаз“ ЕАД определя общо количество за търговете за освобождаване на природен газ за доставка през 2022 г., в размер на 6 342 GWh при начална цена за търговете, които ще се проведат на 15.11.2020 г. от 94.61 лв/MWh, като същата се формира в съответствие с т.12 от Споразумението и включва:

  • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължения към обществото“;
  • Разходи до ВТТ.

Началната цена на търговете по Програмата за освобождаване на природен газ е формирана изцяло в съответствие с изискванията на чл. 176 ал. 3 т. 2 от ЗЕ и т. 6.2. от Споразумението.

 

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т.13 от Споразумението.  

Разходите за капацитет до виртуална търговска точка са изчислени по тарифите на “Булгартрансгаз” ЕАД за м.ноември, като е приложено процентно съотношение, съответстващо на разходите за капацитетен продукт на двата входни пункта на газопреносната система, през които “Булгаргаз” ЕАД получава природен газ през м.ноември 2021 г. При актуализиране на цената съгласно т.13, ще бъдат актуализирани и разходите за капацитетен продукт.

 

„Булгаргаз“ ЕАД

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече