По повод дискусиите в последно време в публичното пространство относно начина на образуване цената на природния газ, „Булгаргаз“ ЕАД предоставя следната информация:

Към настоящия момент, „Булгаргаз“ ЕАД изпъ ... виж повече

Относно споразуменията за получаване на азерски газ на временен алтернативен газопровод в Гърция, които се обсъждат в публичното пространство, „Булгаргаз“ ЕАД счита за необходимо да информира обществеността, както сл ... виж повече

Началната цена за търговете, които ще се проведат на 10.01.2022 г.

01.01.2022

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на годишните търгове през 2021 г.:

  • 3 месечни продукта, както следва:

  2022 г.

MWh

        Май

148 050

        Юли

          55 423

        Август

          117 422

 

                        Началната цена за търговете, които ще се проведат на 10.01.2022 г. е в размер на 135.85 лв, като в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:

  • Цена на доставка на Виртуална търговска точка в размер на 135.15 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец януари 2022 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ
  • Покачване на цената в размер на 0.70 лева/MWh

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

Договорът се  сключва на български език.   

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече