О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

„Булгаргаз” ЕАД     О Б Я В Я В А

 

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – материални активи, собственост на „Булгаргаз“ ЕАД, както след ... виж повече

Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 90% от ... виж повече

Начална цена на търговете по Програмата за освобождаване, които ще се проведат на 11.04.2022 г.

01.04.2022

В изпълнение на т. 13.2.1 от Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД предлага следните незакупени количества по време на търговете, проведени на 14.03.2022 г.:

 

Период

Количества за търга по ПОК

На 11.04.2022 г.

MWh

Май 2022

90 886

Юли 2022

4 583

Август 2022

66 582

Общо MWh

162 051

 

 

  1. Началната цена за търговете, които ще се проведат на 11.04.2022 г. е в размер на 143.92 лв, като в съответствие с изискванията на чл. 176а, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗЕ във връзка с т. 6.2., т. 6.4. и т.12 от Споразумението, същата включва следните компоненти:
  • Цена на доставка на Виртуална търговска точка в размер на 143.22 лева/MWh, формирана от:
  • Утвърдена цена на вход за месец април 2022 г.;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Компонента „задължение към обществото“;
  • Разходи до ВТТ
  • Покачване на цената в размер на 0.70 лева/MWh

В началната цена не е включен ДДС.

Цената на доставка подлежи на актуализация в началото на всеки месец съгласно т. 13 от Споразумението, като към актуализираната цена за съответния месец се добавя покачването на цената, както и надбавката, получена в резултат от провеждането на съответния търг.

Договорът се  сключва на български език.   

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече