87,50 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. декември 2023 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство ... виж повече

За месец Декември 2023 г. тарифите за капацитетните продукти на вход на българската газопреносна система са, както следва:

  • Годишен капацитетен продукт на ИТ Кулата Сидирокастро: 0.9048 лева/MWh.
  • ... виж повече

Актуализация на цена по Програмата за освобождаване за м. ноември 2022 г.

01.11.2022

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. ноември 2022 г. в размер на  123,83 лева/MWh, като същата включва:

  • Утвърдената от КЕВР цена на вход на националната газопреносна мрежа в размер на 121,81 лева/MWh;
  • Условно-постоянни разходи;
  • Променливи разходи;
  • Утвърдената от КЕВР компонента „задължения към обществото“ в размер на 0,33 лева/MWh;
  • Разходи за капацитет на входна точка на националната газопреносна мрежа и пренос до ВТТ в размер на 1,3745 лева/MWh.

*В цената не е включен ДДС.

Забележка:

  1. Актуализираната цена съгласно Споразумението е за м.ноември 2022 г., като същата е съобразена с ценовите условия по договорите за доставка на природен газ на „Булгаргаз“ ЕАД, в резултат от които цената за доставка се определя на месечна база.
  2. Компонентата по т. 12.2. от Споразумението, включена в актуализираната цена по т. 13.2., представлява чувствителна търговска информация, което обстоятелство е отчетено в Решение № Ц-25 от 01.11.2022 г. на КЕВР за утвърждаване на цена на природен газ за м. ноември 2022 г.
  3. Разходите за капацитет до виртуална търговска точка са изчислени по тарифите на “Булгартрансгаз” ЕАД за месеца, като е приложено процентно съотношение, съответстващо на разходите за капацитетен продукт на входните пунктове на газопреносната система, през които “Булгаргаз” ЕАД получава природен газ през месеца.

 

 „Булгаргаз“ ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече