87,50 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. декември 2023 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство ... виж повече

За месец Декември 2023 г. тарифите за капацитетните продукти на вход на българската газопреносна система са, както следва:

  • Годишен капацитетен продукт на ИТ Кулата Сидирокастро: 0.9048 лева/MWh.
  • ... виж повече

Търг по програмата за освобождаване м.ноември

04.11.2022

Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 98% от количествата, предвидени в чл. 176а от Закона за енергетиката за освобождаване през 2022 г., търг на 14.11.2022 г. няма да бъде проведен търг по Програмата за освобождаване.

В случай, че на по-късен етап „Булгаргаз“ ЕАД установи, че разполага със свободни количества природен газ за м. декември, то дружеството ще предложи друга дата за провеждане на търга през м. ноември.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече