58,79 лева/MWh (без акциз и ДДС) е внесената от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена, по която дружеството да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство ... виж повече

59,55 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. юни 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и прено ... виж повече

„Булгаргаз“ ЕАД прогнозира цената на природния газ за април да е около 98 лв.

29.03.2023

„Булгаргаз“ ЕАД прогнозира цената на природния газ за месец април да е около 98 лв./MWh, или с приблизително 5% по-ниска от първоначално внесеното от дружеството предложение на 13 март за 103,8 лв/MWh. Окончателното предложение на дружеството ще бъде внесено на 1 април, съобщи изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Деница Златева по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране.

По думите й, към днешна дата, цената на природния газ за месец май, се очертава да е около 88 лв./MWh. Според нея продължаващото намаление на цената е в резултат на предприетите от дружеството действия за оптимизиране на цената, на проведените конкурентни търгове за доставка и текущите нива на борсовите индекси.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ посочи, че доставките на природен газ до края на годината са гарантирани, всички договори са сключени, осигурени са количества за нагнетяване в хранилището в Чирен. „Няма притеснения  с доставките на природен газ за тази година, необходимите количества за нашите клиенти са осигурени и гарантирани“, заяви Деница Златева. 

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ подчерта, че дружеството е в изключително добра комуникация с бизнес организациите. „Винаги, когато е имало въпроси или предизвикателства, пред които са били изправени, заедно сме намирали решения, удовлетворяващи всички страни. Пример за това е, че дори в най-критичните месеци за нашите клиенти, не сме начислявали санкции за невзети количества и сме позволявали гъвкавост по отношение на заявените количества“, коментира пред медии Деница Златева.

В отговор на журналистически въпрос Деница Златева за пореден път обясни начина, по който дружеството формира продажната цена. „При подаване на Заявлението за прогнозна цена в КЕВР, „Булгаргаз“ ЕАД трябва да предостави договори за доставка за всички заявени от клиентите на дружеството количества по сключените договори, както на свободен, така и на регулиран пазар. Дневните заявки варират между 40 000 и 85 000 MWh, в зависимост от сезона и потреблението. Чрез гарантирането и осигуряването на природния газ, в качеството си на обществен доставчик, дружеството не може да рискува да купува природен газ на дневна база на борси с ценови индекс „Ден напред“ или в „Рамките на деня“. Следва да се отбележи, че в предложението си за цена „Булгаргаз“ ЕАД включва всички разходи, свързани със закупуването на слотове, капацитет за регазификация, капацитет за съхранение, както и разходи за капацитет и пренос до българската газопреносна мрежа. В зависимост от месеца, тези допълнителни разходи, варират между 15 - 20% от стойността на индекса TTF. Поради това, съпоставка с ценовите индекси ”ден напред“ и „в рамките на деня“ не са състоятелни, тъй като същите отразяват единствено цената на природния газ за деня и не включват горепосочените разходи. Отговорността, която дружеството носи като обществен доставчик, го задължава да осигури предварително и на конкурентна цена необходимите количества за клиентите си“, коментира още Деница Златева.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече