87,50 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. декември 2023 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство ... виж повече

За месец Декември 2023 г. тарифите за капацитетните продукти на вход на българската газопреносна система са, както следва:

  • Годишен капацитетен продукт на ИТ Кулата Сидирокастро: 0.9048 лева/MWh.
  • ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25.10.2023

Решението на Европейската комисия по Дело AT.39849 - БЕХ Газ е изцяло отменено

Днес, 25.10.2023 г., Общият съд на Европейския съюз отмени изцяло Решението на Европейската комисия по Дело AT.39849 – БЕХ Газ, с което ЕК санкционира „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД за злоупотреба с господстващо положение, препятстващо достъпа до българската газова инфраструктура и хранилището в Чирен в периода от 30.07.2010 г. до 01.01.2015 г. Решението на ЕК беше постановено на 17.12.2018 г. и включваше санкция от близо 77 млн. евро.

Решението на ЕК е отменено от Общия съд по жалба на българските дружества, поради липса на извършено нарушение, както и поради нарушаване правото им на защита в хода на разследването. Една от ключовите констатации на съда е, че ЕК не е доказала, че поведението на „Булгаргаз“ ЕАД е препятствало достъп на трети лица до румънския газопровод, използван от дружеството за доставки на газ до България. Това е един от малкото случаи, в които съдът отменя изцяло решение на ЕК както поради липса на нарушение и неправилна интерпретация на фактите, така и поради процесуални нарушения.

Прессъобщение на Общия съд, както и съдебното решение са налични на страницата на съда:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-10/cp230160bg.pdf

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279061&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3299140


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече