На 8-ми юли 2024 г. „Булгаргаз“ ЕАД стартира арбитражно производство срещу OOO “Газпром Експорт” пред Арбитражния съд при Международната търговска камара в Париж. Заведеният иск е за обезщетение на вреди от над 400 мл ... виж повече

В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец юли 2024 г.:

    виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25.10.2023

Решението на Европейската комисия по Дело AT.39849 - БЕХ Газ е изцяло отменено

Днес, 25.10.2023 г., Общият съд на Европейския съюз отмени изцяло Решението на Европейската комисия по Дело AT.39849 – БЕХ Газ, с което ЕК санкционира „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД за злоупотреба с господстващо положение, препятстващо достъпа до българската газова инфраструктура и хранилището в Чирен в периода от 30.07.2010 г. до 01.01.2015 г. Решението на ЕК беше постановено на 17.12.2018 г. и включваше санкция от близо 77 млн. евро.

Решението на ЕК е отменено от Общия съд по жалба на българските дружества, поради липса на извършено нарушение, както и поради нарушаване правото им на защита в хода на разследването. Една от ключовите констатации на съда е, че ЕК не е доказала, че поведението на „Булгаргаз“ ЕАД е препятствало достъп на трети лица до румънския газопровод, използван от дружеството за доставки на газ до България. Това е един от малкото случаи, в които съдът отменя изцяло решение на ЕК както поради липса на нарушение и неправилна интерпретация на фактите, така и поради процесуални нарушения.

Прессъобщение на Общия съд, както и съдебното решение са налични на страницата на съда:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-10/cp230160bg.pdf

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279061&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3299140


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече