58,79 лева/MWh (без акциз и ДДС) е внесената от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена, по която дружеството да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство ... виж повече

59,55 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. юни 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и прено ... виж повече

Допълнителна информация във връзка с обявения от „Булгаргаз“ ЕАД търг за закупуване на количества за м. май 2024 г.

29.04.2024

Във връзка с постъпили запитвания от потенциални участници в обявения от „Булгаргаз“ ЕАД търг за закупуване на количества за м. май 2024 г., „Булгаргаз“ ЕАД изменя клауза 6.2. от Договора за покупко-продажба на природен газ, както следва:

6.2 Купувачът заплаща стойността на доставеното количество както следва:

Продавачът издава фактура за 100% от стойността на доставените количества природен газ  след издаване на месечния акт по т. 5.4, като Купувачът я заплаща в срок от 10 (десет) дни от издаването й.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече