Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провежд ... виж повече

Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провеждан ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

10.12.2012

В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, на всеки три месеца изготвя и внася в ДКЕВР предложение за утвърждаване на продажна цена на природния газ.

Отчитайки факторите, формиращи равнището на цената на газа, “Булгаргаз” ЕАД предложи на ДКЕВР да утвърди цена на природния газ за първо тримесечие на 2013 г. в размер на 660.64 лв./хм3 без акциз и ДДС. Намалението от 67.70 лв./хм3(9.30 %) в сравнение с действащата цена, е в резултат на договорените с руската страна по-ниски доставни цени на природния газ. Предложената цена съдържа 2 % надценка - 12.42 лв./хм3 и 7.58 лв./хм3 за възстановяване на недовзет от „Булгаргаз” ЕАД приход от предходни периоди.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече