Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провежд ... виж повече

Уважаеми дами и господа,

Предвид преустановените доставки на природен газ от основния доставчик,с цел гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители, „Булгаргаз“ ЕАД организира провеждан ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

12.11.2012

  В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, „Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг” ЕАД следва преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие да го оповести в средствата за масово осведомяване.
   Към настоящият момент предстои подписването на договор за доставка на природен газ от началото на 2013 г., чиито условия ще се отразят в цената на природния газ за  І-во тримесечие на 2013 г.
     Окончателното заявление на „Булгаргаз” ЕАД за цената на природния газ за І-во тримесечие на 2013г. ще бъде оповестено при внасянето му в ДКВЕР на 10.12.2012г.

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече