В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

10.09.2012

В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, на всеки три месеца изготвя и внася в ДКЕВР предложение за утвърждаване на продажна цена на природния газ.

Предложената от “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване цена на природния газ за ІV-то трим. на 2012 г. е 728.34 лв./хм3 без акциз и ДДС или намаление с 4.89 лв./хм3 – 0.67% спрямо утвърдената от ДКЕВР цена за ІІІ-то трим. на 2012 г.
 
Цената отчита изискванията на Наредбата за регулиране на цените на природния газ, и не включва недовзети от “Булгаргаз” ЕАД приходи от предходни периоди. Предложената цена отчита договореното с руската страна намаление на доставните цени на природния газ.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече