В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

Проект на Договор за доставка на природен газ, предназначен за клиенти на “Булгаргаз” ЕАД

05.09.2012

Уважаеми Клиенти,

Във връзка със задълженията на “Булгаргаз” ЕАД като обществен доставчик на природен газ, произтичащи от Закона за енергетика, подзаконовите нормативните актове по прилагането му, издадената лицензия на дружеството и обстоятелството, че същото предоставя услуга от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетика, “Булгаргаз” ЕАД разработи предварителен проект на договор за доставка на природен газ, предназначен за клиенти на дружеството.
Проектът на договора може да намерите тук. Уточняваме, че в проекта на договор приложенията към същия са изброени само примерно, като те не са приложени. Съдържанието, както и броят им предстои да се определят, след изготвяне на окончателния текст на договора за доставка на природен газ.
В срок до 1700 часа местно време на 28 септември 2012 г. заинтересованите лица могат, да представят своите бележки, коментари и предложения по публикувания проект на договор на електронна поща hq@bulgargaz.bg.
След обсъждане и обобщаване на получените от Вас коментари, както и след съгласуване на условията, при които “Булгаргаз” ЕАД ще закупува природен газ от началото на следващата година, окончателен вариант на договора ще бъде публикуван на интернет-страницата на дружеството, след одобрението му в съответствие с действащите вътрешнофирмени правила. Този договор ще се прилага в отношенията на “Булгаргаз” ЕАД с клиентите му, след края на текущата година.

Очакваме Вашите предложения, които ще бъдат разгледани внимателно и ще допринесат за усъвършенстване на предложения предварителен проект на договор за доставка на природен газ.

“БУЛГАРГАЗ” ЕАД


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече