В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

22.08.2012

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, „Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг” ЕАД следва преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие да го оповести в средствата за масово осведомяване.
          „Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с предстоящото внасяне на предложение за утвърждаване на цена на природния газ за ІV-то тримесечие на 2012 г. се разглежда  възможността за задържане на цената на нивото й от ІІІ-то тримесечие на 2012 г.
          Окончателното предложение на „Булгаргаз” ЕАД за цената на природния газ за ІV-то тримесечие на 2012 г. ще бъде оповестено при внасянето му в ДКВЕР на 10.09.2012 г.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече