В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ

29.06.2012

“Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, уведомява своите потребители, че съгласно Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране № Ц-15/28.06.2012 г. пределните цени, които дружеството ще прилага при продажба на природен газ, считано от 01 юли 2012 г. са следните:
- цена на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и  на потребителите, присъединени към газопреносната мрежа - 733.23 лв./1000 м3 без акциз и ДДС;
- цена на природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД – 740.95 лв./1000 м3 без акциз и ДДС.”


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече