В изпълнение на чл.11.2 от Договор за доставка на природен газ Булгаргаз ЕАД ви информира за цената на закупените капацитетни продукти на вход на българската газопреносна система за месец април 2024 г.:

58,84 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. април 2024 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД  ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и ... виж повече

08.02.2012

В съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, на всеки три месеца изготвя и внася в ДКЕВР предложение за утвърждаване на продажна цена на природния газ.

Отчитайки факторите формиращи равнището на цената на газа, както и изискванията на Наредбата за регулиране на цените, “Булгаргаз” ЕАД внесе заявление в ДКЕВР за продажна цена на природния газ през второ тримесечие на 2012 г. Същата е образувана в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 1 – ал. 6 на Наредбата за регулиране на цените на природния газ и не включва недовзети от “Булгаргаз”ЕАД от предходни периоди приходи.

Предложената от “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване цена на природния газ за  ІІ-ро трим. на 2012 г. е 780.06 лв./хм3 без ДДС или увеличение със 159.90 лв./хм3 – 25.78% спрямо утвърдената от ДКЕВР цена за І-во трим. на 2012 г .

Увеличението в сравнение с действащата цена се дължи на по-високите цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари, по-високия курс на лева спрямо щатския долар и задържането на цената на природния газ от ДКЕВР за предходния период.


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече