Във връзка с преустановените, считано от 27.04.2022 г., доставки по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“ и отчитайки, че на проведените до момента търгове за доставка през 2022 г. вече са продадени над 90% от ... виж повече

 

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. май 2022 г. в размер на  161.98 лв/ ... виж повече

Актуализирана цена по Програма за освобождаване на природен газ за м. май

Във връзка с насроченото на 10.05.2022 г. от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) закрито заседание за утвърждаване на цена, по която Общественият доставчик ще продава природен газ за м. май на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топ ... виж повече

Провеждане на търг по Програма за освобождаване на природен газ през м. май

Във връзка с насроченото на 10.05.2022 г. от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) закрито заседание за утвърждаване на цена, по която Общественият доставчик ще продава природен газ за м. май на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топ ... виж повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 27.04.2022 г.  ООО „Газпром експорт“ едностранно прекрати доставките на природен газ за Булгаргаз” ЕАД, въпреки че дружеството е изпълнило всичките си задължения по действащия договор.

 

С оглед на създалата се ситуация, „Булгаргаз“ ЕАД, като обществен доставчик, осигури ал ... виж повече

Прессъобщение относно прогнозна цена на природния газ за юни 2022

В изпълнение на изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м.юни 2022 г., образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, е 148,63 лв./MWh (без це ... виж повече

Актуализация на цена по Програма за освобождаване на природен газ за м. април 2022 г.

В изпълнение на т. 13.2. от Споразумението за изпълнение на Програма за освобождаване на природен газ (Споразумение/то), „Булгаргаз“ ЕАД обявява актуализирана цена за м. април 2022 г. в размер на  143.22 лв/MWh, като същата включва:

 


Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече